Genel Bilgiler - UÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

GENEL BİLGİLER

          Anabilim Dalımız, Bursa Tıp Fakültesinin, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak Bursa'da açıldığı ve öğretime başladığı 1974 yılı başlarında Doç. Dr. Burhan K. Kıran’ın Ankara Tıp Fakültesi'nden naklen buraya gelmesi ve kısa bir süre sonra Uzman Dr. İsmail H. Ulus’un da katılımıyla faaliyetine başlamıştır. Dr. Kıran ve Dr. Ulus kısa sürede Anabilim Dalının başlıca temel cihazlarını tamamlamaya çalışmışlar aynı zamanda öğretim faaliyetlerini de yürütmüşlerdir. Anabilim Dalı 1985 yılında Görükle Kampüsü'nde inşa edilen yeni binasına taşınmıştır. Farmakoloji Anabilim Dalı bu tarihten günümüze kadar aynı binada eğitim ve araştırma hizmetlerine devam etmektedir. Farmakoloji Anabilim Dalı başkanlığı 1999 yılına kadar Prof. Dr. Burhan K. Kıran tarafından yürütülmüş olup ardından sırasıyla bu görev 2004 yılına kadar Prof. Dr. İsmail H. Ulus tarafından, 2008 yılına kadar Prof. Dr. Vahide Savcı tarafından yürütülmüştür. Şu anki Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Levent R. Büyükuysal olup görevini 2008 yılından beri devam ettirmektedi

 

          Anabilim Dalımızda kurulduğu günden şu ana kadar 12 kişi Farmakoloji uzmanı ünvanı ile; 4 kişi Farmakoloji doktorası (Ph.D) ünvanı ile; 2 kişi Farmakoloji yüksek lisansı (MSc) ünvanı ile eğitimlerini başarı ile tamamlayıp mezun olmuşlardır. Şu anda anabilim dalımız; 3 Profesör, 3 Doçent, 1 Uzman, 5 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi ve 7 Doktora Öğrencisi ile araştırma ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Anabilim Dalı

          Anabilim Dalımız lisans, yüksek lisans ve tıpta uzmanlık düzeylerinde farmakoloji eğitimi vermek ve temel araştırmalar yapmak üzere kurulmuştur. Anabilim dalımızda aşağıdaki laboratuarlar bulunmaktadır:

  1. Genel Amaçlı Laboratuar: Bu laboratuar temel araştırmaları yapabilmek için kurulmuş olup, pek çok in vitro çalışmalara olanak sağlamaktadır.
  2. HPLC Laboratuarı: Bu laboratuardaki çalışmalar biyolojik örneklerdeki endojen molekül ve ilaçların ölçülmesine yöneliktir.
  3. Ağrı Mekanizmaları Laboratuarı: Bu laboratuar ağrı ve analjezi çalışmalarını gerçekleştirmek için kurulmuş bir laboratuardır.
  4. Kardiyovasküler Hemodinami Laboratuarı: Kronik ve akut kardiyovasküler hemodinami çalışmalarını gerçekleştirmek için kurulmuştur.
  5. Mikrodiyaliz Laboratuarı: Seçilmiş beyin bölgelerinde ekstraselüler aralıktan endojen moleküllerin toplanması ve ölçülmesi amacıyla kurulmuş bir laboratuardır.
  6. Deneysel Psikofarmakoloji Laboratuarı: Santral sinir sistemini etkileyen bazı ilaçların değişik davranış modellerindeki etkilerini araştırmak üzere kurulmuş bir laboratuardır.

İlgilenilen Araştırma Alanları

Anabilim Dalımızın başlıca ilgi alanları:

  1. Nörofarmakoloji
  2. Kardiyovasküler Farmakoloji
  3. Ağrı ve Analjezi
  4. Deneysel Psikofarmakoloji